• Spørg en Sygeplejerske (www.spes.dk) er udelukkende beregnet til information og kan ikke erstatte autoriseret lægelig rådgivning eller behandling. Al information på Spørg en Sygeplejerske er baseret på en blanding af information fra videnskabelige undersøgelser, gamle husråd og personlige erfaringer Indholdet på Spørg en Sygeplejerske kan ikke forventes altid at være opdateret og veldokumenteret. En sådan opgave ligger uden for formålet med Spørg en Sygeplejerske, som leverer information inden for et meget omfattende sundhedsområde, hvor mængden af den faglige viden hele tiden øges hastigt.
    Spørg en Sygeplejerske/ de personer, som skriver på siden, kan ikke drages til ansvar, hverken direkte eller indirekte, for nogen handling, skade, gene, personligt tab eller anden konsekvens, som direkte eller indirekte måtte indtræde som en følge af brugen af informationerne på Spørg en Sygeplejerske.
(Visited 160 times, 1 visits today)