Mange kender at gå til deres praktiserende læge og undres over, at lægen ikke kender til kost, kosttilskud, gamle husråd og alternative behandlinger. Havde egentligt en forventning om at blive mødt med interesse og nysgerrighed omkring det.

Men viden om og nysgerrighed om kost, kosttilskud, husråd, alternative behandlingsformer indgår simpelthen ikke i en læges uddannelse og definerede opgaver.
Er der interesse for dette, er det lægens helt private holdning og interesseområde.

Mange læger er opmærksomme på at gøre opmærksom på, at dette er uden for deres område, og at du, hvis du ønsker vejledning omkring de ting ,må  søge anden steds.

Mange sygeplejersker  ved en del om dette, da vi er  uddannet til at se det hele menneske i hele dets omgivende verden samtidig med, at vi kender og respekterer lægens kompetencer, muligheder, rammer og regler.

 

Lægen skal helt enkelt holde sig inden for Sundhedsstyrelsen regler.

 • Lægen taler ikke som privatperson, han taler som repræsentant for den styrelse, der har givet ham hans autorisation altså Sundhedsstyrelsen, og der er skarp kontrol med, at lægerne administrerer dette i overensstemmelse med lovgivningen.
 • Han skal holde sig ajour med de sidste nye medicinske præparater.
 • De sidste nye kirurgiske muligheder.
 • De sidste nye medicinske muligheder.
 • Det sidste nye inden for sociallovgivningen.

Hvad lærer en praktiserende læge under sin speciale uddannelse. Altså efter at være blevet læge ?

 • Børns udvikling
 • Kommunikation
 • Samtaleterapi
 • Stresshåndtering
 • Arbejdsmedicin
 • Kriser
 • Socialmedicin
 • Forsvarsmekanismer,
 • Familiedynamik
 • Kirurgi
 • Medicin
 • Psykiatri

Hvad laver en praktiserende læge?

Forbyggende konsultationer som helbredsundersøgelser omkring forhøjet blodtryk, fedme, forhøjet kolesterol og sukkersyge og graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser er en stor del af opgaverne. Også samarbejde med kommune og hjemmeplejen er blevet en stor og ny del af den praktiserende læges arbejde.

Lægen har en grundig skoling i og konstant videreuddannelse i at finde de rigtige medicinske præparater til at hjælpe mod smerter og gener og kan, hvis det er nødvendigt,  viderevisiterer til hospital og speciallæge.

Lægen kan udføre småkirurgi og kan, hvis det er nødvendigt, visiterer til hospital og speciallæge

Den praktiserende læge er skolet i, at han ved enhver konsultation vurderer, hvordan man som patient tackler sine symptomer og sygdomme. Det vurderes, om psyke og personlighed har indflydelse på sygdommen og  din evne til at klare  denne.
Det indgår per automatik i vurderingen,  hvordan du normalt reagerer. Er du et menneske, der er hurtig til at fortælle om dine symptomer og problemer, eller er du et menneske, der normalt afviser og fornægter symptomer og problemer.
Lægen vil også have med i sin vurdering, hvordan dine sociale forhold er. Arbejdsforhold, familieforhold, kollegiale og professionelle netværk og overvejelser omkring, hvilke ressourcer, der kan trækkes på med henblik på, hvordan du bedst kan  klare din problemer.

Den praktiserende læge har mange roller. Der er både den, vi oftest tænker på nemlig som medicinsk ekspert, men han er også kommunikator,  leder/administrator,  sundhedsfremmer, samarbejdspartner og akademiker. Sidstnævnte betyder, at han er uddannet i at tænke videnskabeligt og forholde sig til, hvad der videnskabeligt dokumenteret..

 

Det at være praktiserende læge har forandret sig rigtig meget gennem de sidste årtier.

Begrebet  praktiserende læge opstod i Danmark i 1800‑tallet og var op til omkring år 2000 en person, der efter at have afsluttet den medicinske uddannelse, supplerede sin basisuddannelse med nogle års erfaring inden for medicin, kirurgi, børn og psykiatri.
Han flyttede derefter ud i et lokalsamfund, som han blev en del af, og hvor han ud fra sin viden om kirurgi og medicin tog sig af  folks sygdomme.

Det har ændret sig meget. Lokalsamfundet med dets læge og dennes grundlæggende kendskab til familierne og deres historie forsvandt. Samfundet, arbejdspladsen og familien blev i stigende grad  en vigtig del af sygdomsbilledet, og man blev klar over, at det ikke længere var tilstrækkeligt med en uddannelse inden for medicin, kirurgi, børn og psykiatri.
Social medicin, arbejdsmedicin, samtaleteknik og familiedynamik m.m. blev en væsentlig del af lægens uddannelse, og fylder rigtig meget i den praktiserende læges arbejdsdag.

 

Hvad betyder det, at lægen er en autoriseret sundhedsperson ?

At være en autoriseret sundhedsperson indebærer både ansvar, visse rettigheder og pligter.
Sundhedsstyrelsen kan udstede autorisation for en læge, når denne har bestået dansk lægevidenskabelig embedseksamen og har aflagt lægeløftet.
En autorisation som læge er betingelsen for tilladelse til at arbejde både som underordnet læge på sygehuse eller som praktiserende læge.

Autorisation er således udstedet af Sundhedsstyrelsen og indebærer, at lægen holder sig inden for de rammer og regler Sundhedsstyrelsen har fastsat.

Husråd og kendskab til alternative tanker og ideer er derfor uden for lægens kendskab,  ansvarsområde og autorisations ramme.

 

 

(Visited 101 times, 1 visits today)
Del gerne indlægget med andre