Som patient gælder det om at være godt forberedt og disponere sin tid fornuftigt

Mange kender det at gå til lægen og komme tilbage med en følelse af, at vi egentlig ikke nåede at fortælle det hele og står bagefter frustrerede og med løse ender.
Det gik det lidt stærkt og vi glemte halvdelen af alt det, vi ville.
Vi fik ikke talt om alt det, vi havde håbet at få vendt med vores læge, og går ofte mere forvirrede og bekymrede fra lægen, end vi var, da vi kom.

Lægen skal nå meget på meget kort tid

En læge har faktisk rigtig travlt. De skal nå meget i den korte tid, konsultationen varer. I de fleste lægehuse afsættes der per patient ca. 15 minutter, og inden for denne tid skal lægen både lytte, diagnosticere, vejlede og efterfølgende dokumentere samtalen i journalen.
Hvis du som patient er springende og “kører rundt” i dine symptomer og gener, kan lægen let miste fokus på det egentlige problem.
Så planlæg din tid, så du ikke risikerer, at lægen overhører, hvad det egentlige problem er.

Planlæg, hvorledes du kan bruge konsultationen

Gennemgå i dit hoved eller skriv ned på en blok, hvordan din sygdomshistorie har udformet sig.  Gør dig det klart, hvilke ting din læge skal vide

Fortæl allerede, når du bestiller tiden, hvad det drejer sig om, så lægen kan forberede sig. Skriv evt. stikord om dit problem:

Hvornår startede dine gener

Hvordan begyndte det

Hvor længe har du haft det sådan

Hvad har du gjort for at få det bedre,

Hvad forværrer dine symptomer

Skriv også dine bekymringer og forventninger ned – og sig det til lægen.

Er du allerede i behandling med det pågældende problem, så hav en liste med,

 • Er dine symptomer er forværrede eller forbedrede siden sidste konsultation ?
 • Eventuelle døgnvariationer
 • Eventuelle bivirkninger

Disponer din tid – start med det vigtigste først. Og vær ærlig

Skal du fysisk undersøges, så tag noget tøj på, der er let at tage af og på.

Husk at holde dig til den aktuelle sag. Kommer du med en forstuvet fod, kan det ikke nytte at fortælle om din dårlige hals. Det tager fokus og tid fra den forstuvede fod.

Sluk for din telefon, når du er inde hos lægen, så du kan koncentrere dig fuldt ud, og I ikke bliver forstyrret.

Vær helt sikker på at du forstår nøjagtigt, hvordan og hvornår din medicin skal tages, inden du forlader konsultationen. Det kan måske være nødvendigt at få instruktionerne på skrift.

Spørg igen hvis der er noget, du ikke forstår, når du er hos lægen.

Husk at fortælle din læge, hvad du selv tænker. Også hvis du har søgt information på Nettet

Kontakt lægen igen, hvis der er noget, du ikke fik spurgt om. Brug gerne din mail

Ryk evt. for svar på prøver, hvis du ikke har hørt noget inden for 14 dage.

Lægens fokus er ikke at miste overhøre / overse noget alvorligt

Lægens fokus er at holde et overblik over det problem, det handler om, og det er vanskeligt, hvis du som patient “springer” rundt i oplysningerne
Efter at praksis personale; sygeplejersker, sekretærer og laboranter har taget mange af de  mere veldefinerede opgaver, er det de meget tunger sager, patienterne kommer ind til lægen med, som lægen ud over at skulle finde en løsning på, også skal registrer og journalfører efter Sundhedsstyrelsen anvisninger.

Dagsprogrammet for en praktiserende læge 

 • En time med telefonsamtaler med patienter
 • Sende de aftalte henvisninger, medicin og korrespondancer
 • Konsultationer
 • Supervision af sygeplejerskerne
 • Høre sekretæren omkring diverse
 • Hurtig tid til madpakken
  Efter frokost er der rigtig mange forskellige former for e-kommunikation, der skal behandles:
 • Recepter, korrespondancer, udskrivningskort, laboratoriesvar og attester, der alle kræver en fokuseret indsats. Overses der noget, har det alvorlige konsekvenser for patienterne.
 • Så er der hjemmebesøg og møder med rehabiliteringscentre, plejehjem, hjemmesygeplejerske / sundhedsplejerske og kommune

Hvorfor sættes der så ikke noget mere tid af til konsultationerne ?

Der er lægemangel, så sættes der 20 -30 minutter af pr konsultation, vil ventetiderne stige endnu mere.

Din praktiserende læge har travlt. Så vær forberedt, så du får mest muligt ud af dine 15 minutter.

Du kan med en fordel tale med en sygeplejerske, om hvorledes du kan planlægge din lægesamtale

(Visited 66 times, 1 visits today)
Del gerne indlægget med andre