Sygepleje for os er forebyggelse, livskvalitet, omsorg, og at skabe muligheder for at træffe informerede valg

 

Som sygeplejersker er vi uddannede til at arbejde holistisk, altså se mennesket som en kompleks helhed i et komplekst samfund, og ikke kun som “en sygdom”.

Vi er et par erfarne sygeplejersker, som i mange år har arbejdet indenfor både sundhedsvæsenet og den alternative verden. Vi tager udgangspunkt i forskning, videnskab, i gamle husråd og erfaringsbaseret viden.
Vi er af den opfattelse, at der er meget sund fornuft i at kende til begge dele.

Tilsammen har vi erfaring indenfor obstetrik, barsel, børn, skadestue, sår, colonterapi, akupunktur, TCM, hjemmepleje, plejecenter, rehabilitering og hospice.
Vi har kendskab til hospitalssystemet, hjemmeplejen og offentlig forvaltning og kender til at møde patienterne i deres eget hjem.
Vi kender til livets begyndelse og dets afslutning, sammen med alt det midt imellem, med de sårbarheder, bekymringer, glæder, sorger, kriser, smerter og tab, livet fører med sig.
Vi kender til at være akut syg, kronisk syg, handicappet og gammel.

Vi er 2 forskellige mennesker med helt forskellig baggrund, personlighed og kompetencer, så tilsammen udgør vi en helhed. Når vores egen viden ikke er tilstrækkelig, har vi et dejligt netværk af andre dygtige sygeplejersker og andre fagpersoner, som vi kan trække på.

Tove Bisgaard og Jette Plesner
marts 2018

(Visited 534 times, 1 visits today)