Sygeplejersker   er i stigende grad nøglen til Sundhedssystemet

 

Sygeplejersken kan guide og hjælpe dig gennem sundhedssystemet.
Rådgive om, hvad du selv kan gøre.
Fortælle, hvorledes du kan forebygge.
Fortælle, hvad du skal være opmærksom på
Og hvornår du bør søge lægehjælp.

Vi i arbejder med forebyggelse, sundhedsfremme, patientrettigheder, ernæring, omsorg og ved, hvordan det offentlige sundhedssystem virker.

 

Vi klarer sygdom i hjemmet

Behovet for hjemmesygepleje, sundhedspleje og information om, hvad man selv kan gøre, er vokset meget og er stadig stigende.
Forundersøgelser og mindre kirurgiske indgreb foretages ambulant med udskrivelse samme dag eller efter meget kort tids indlæggelse. Videre pleje, omsorg, efterfølgende undersøgelser og genoptræning foregår hjemmefra. Flere og flere opgaver lægges uden for hospitalet.
Sygeplejersken kan hjælpe og guide dig gennem Sundhedssystemet, yde den nødvendige sygepleje og være lægens forlængede arm i hjemmet.

Lægens rolle er forandret
Den praktiserende læges rolle er forandret kolossalt fra huslægen med det indgående kendskab til hele familien og frem til det moderne lægehus med forskellige læger, sygeplejersker, laboranter og måske en enkelt alternativ behandler.
Efterhånden som lægerne har mindre og mindre tid til at besvare spørgsmål og løse problemer som fx almindelig forstoppelse, irriteret tyktarm, forkølelser og sår, er det sygeplejerskerne med vores mangeårige praktiske erfaringer, der kan rådgive om, hvad man selv kan gøre. Vor tids sygepleje har ændret sig drastisk gennem årene.
Sygeplejersken kan hjælpe og vejlede om en stor del af de ting, der ikke er levnet til, at lægerne tager sig af.

 

Kroniske sygdomme og forebyggelse
Praktisk behandling og råd omkring livsstilsygdomme og kroniske tilstande er et område, der altid har været sygeplejerskens speciale. Livsstilssygdomme som diabetes, demens, gigt, astma m.fl. øges hurtigt.
Vi lever længere, og bliver gamle med alle alderdommens problemer.
Behovet for råd og vejledning omkring forebyggelse og kroniske tilstande vokser og bliver i stigende grad varetaget af sygeplejersker.
Sygeplejersker kan hjælpe dig med information, råd og vejledning om livsstil, forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

 

Kendskab til, hvad man selv kan gøre
Sygeplejersker har kendskab til både lægelig behandling, hvordan sundhedssystemet fungerer, og hvad man ved hjælp af gamle husråd, håndkøbsmedicin og sund fornuft selv kan gøre.
Vi er vant til at yde sygepleje patienterne i deres eget hjem, og vi har en lang erfaring med mange nye og gamle husråd.
Vi ved også, hvad du skal være opmærksom på, og hvornår lægekontakt er nødvendig
Sygeplejersken kan hjælpe og guide i forhold til selvhjælp og egenomsorg – og hvornår det er tilrådeligt at søge lægehjælp

 

Kender bekymring, sorg og smerte
Gennem vores tætte kontakt med patienterne kender sygeplejersker til de gener og bivirkninger, som både mange medicinske præparater og kirurgiske indgreb giver, og en del at sygeplejen består i at lindre eller afhjælpe disse.
Vi kender til smerten, angsten og ubehaget for både patient og pårørende, der ofte følger med tab af funktioner og med døden.
Vi kender til bekymringen og usikkerheden, når man står med et lille eller sygt barn
Vi kender bekymringen ved det gamle, syge eller handicappede familie medlem.
Vi ved, hvor vanskeligt det er at navigere i sundhedssystemet
Sygeplejersken kan lytte, informere, give håb, vejlede og er ikke bange for også at tale om de svære ting.

 

Også fokus på sundhed, livskvalitet og sundhedsfremme
Sygepleje er noget helt andet end lægegerning.
Populært kan det siges, at lægens gerning ophører, når der ikke er tale om sygdom, mens sygeplejen dækker alle de aspekter af menneskets eksistens, hvor patienten eller dennes pårørende/omgivelser har brug for støtte eller hjælp.
Sygeplejen fokusere således på meget andet end sygdom.
Kendetegnende for nutidens sygeplejersker er i stigende grad de humanistiske værdier. Gennem flere år er sygeplejersker begyndt at skrive egne lærebøger med større humanistisk indhold i takt med det stigende fokus på at adskille sig fra lægernes naturvidenskabelige tænkning.
Men samtidig har sygeplejersker i mange år været en slags “forlænget arm” for lægerne og her, som sådan, et stort kendskab til både sygeplejen og den lægelige behandling.
Sygeplejersken ser og arbejder med det hele mennesket og hele dets omgivende samfund – ikke kun med sygdommen.

Kender Sundhedssystemet
Sundhedssystemet har gennemgået en voldsom forandring gennem de sidste år.
Faktisk har det forandret sig mere inden for de sidste 15 år end inden for de sidste 50 år
Undersøgelses og behandlingsmuligheder er vokset kolossalt. Opbygningen og strukturen i sundheds-systemet er helt forandret.
Internettet har forandret patienternes viden og dermed krav og ønsker.
Mulighederne for alternativ behandling er vokset.
Det er vanskeligt at navigerer rundt i.
I takt med alt dette har sygeplejen også også ændret og udviklet sig.

Sygeplejersken kan guide og hjælpe dig gennem sundhedssystemet.
Rådgive om, hvad du selv kan gøre. Fortælle, hvorledes du kan forebygge. Hvad du skal være opmærksom på, og hvornår du bør søge lægehjælp.

(Visited 107 times, 1 visits today)
Del gerne indlægget med andre